Logo školy


Spojená škola internátna, Levoča
Spojená škola internátna, Levoča


Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím


Webová stránka Združenie priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
Webová stránka Združenia priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči