Logo školy


Spojená škola internátna, Levoča
Spojená škola internátna, Levoča


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej, Levoča
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej, Levoča


Webová stránka Združenie priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
Webová stránka Združenia priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči